• Slide
  Şimdi Kayıt Zamanı
  Lea İle Sizde Kazanın
 • Slide
 • Slide
  Şimdi Kayıt Zamanı
  Lea İle Sizde Kazanın
 • Slide
  Siteniz 11 Dakikada Hazır!
  Binlerce firma, dernek, şahıs ve devlet kurumları tarafından tercih edilen web siteci ile sitenizi açın.
 • Slide
  Antalya İzmir Nakliyat, İzmir Antalya Nakliyeci,
 • Slide
  Siteniz 11 Dakikada Hazır!
  Web Siteci

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en genç milletvekilleri arasında yer alan CHP Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Av. Aysu Bankoğlu, Türkiye gündeminde üst sıralarda kendine yer bulamayan “beyin göçü” sorununun önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Bankoğlu, konuya ilişkin olarak “TBMM’de yaptığım konuşmalarda ülkemizdeki beyin göçü sorununa birden fazla kez değinme fırsatı buldum. Beyin göçü konusunu ülkedeki her yaştan bireyin mutsuzluğu olarak ele almazsak konuyu tam anlamış olmayız. Kişisel hak ve özgürlüklerin bu kadar kısıtlandığı, ekonominin her geçen gün hızla dibe yuvarlandığı, üretimin olmadığı, sürekli aba altından sopa gösterilen, hukukun ve adaletin kağıt üzerinde kaldığı bir ülkede işsizlik kaçınılmaz. İş sahibi olanlar da özellikle "beyaz yakalı" dediğimiz nitelikli insanlar, bu ortamda barınamıyor. Ekonominin çökmüş olması, eğitiminin ve donanımının karşılığı olan ücreti alamamak, çok büyük umutsuzluk kaynakları. Daha da fenası, liyakatin olmadığı, işe alımlarda ya da terfilerde nepotizmin, partizanlığın, hemşehriliğin başat olduğu bir ülkede eğitimli kişiyi tutamazsınız.” açıklamasında bulundu.

 

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı’nda açıklanan verilere göre, 2018’de yurt dışına göç eden vatandaş sayısının bir önceki yıla göre %20 artarak 137 bin kişiye ulaştığı belirtildi. Bankoğlu, beyanlarında Türkiye nüfusunun 13 milyonunu gençlerin oluşturduğunu, 2018 Ocak'ta yüzde 20’ye dayanan 15-24 yaş arası genç işsizliğin 2019 Ocak'ta yüzde 26,7'e çıktığını, bir yılda genç işsiz sayısının %34 arttığını belirtti. Bankoğlu, “2017 yılında beyin göçündeki artış %63 idi. Bu sayının katlanarak arttığını büyük kaygıyla takip ediyoruz.”

 

Bankoğlu, açıklamasına “Türkiye’nin umutları göçüyor. Geleceğimiz, ellerimizden uçup gidiyor ve dünyanın başka coğrafyalarına dağılıyor. Beyin göçünün %40’ı gençlerden oluşmakta. Yıllardır 2023 vizyonu diye aslında içi bomboş bir söylem var. Siz OECD’nin 15 yaşındaki gençler üzerinde yaptığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda Türkiye’nin gençlerini birinci yapabiliyorsanız, bu ülkeyi gençlerin iyi bir gelecek göremedikleri hâle getiriyorsanız, işinizi yapamıyorsunuz demektir. Hele ki 17 yıldır bu ülkede istediğini yapan bir hükümete doğmuş, bu yönetimde doğmuş büyümüş kişilerse bunlar, gençliğe yazık edildiği muhakkaktır. 10 yılda 99 üniversite açmayı marifet bilen ve 8 milyona dayanan işsiz nüfusunu görmezden gelen bir yönetim var karşımızda.

 

Beyin göçü kapsamında öncelikli olarak bilim insanları, avukatlar, mühendisler, doktorlar gibi profesyonel manada meslek sahipleri ile iş insanları yani girişimciler dikkate alınmaktadır. Hızla artış gösteren en büyük problemlerden biri de, eğitim amacıyla yurt dışını tercih eden ancak tekrar ülkemize dönmeyen, özellikle üniversite öğrencilerimiz ve hatta günümüzde gittikçe artan bir trendde lise öğrencilerimiz, genç nesillerimizdir. Üniversite öğrencilerimizin önemli bir kısmının Türkiye'ye geri dönmeyi düşünmemeleri, yetiştirilen genç ve nitelikli insan gücümüzün çok erken seviyelerde kaybedilmesi demektir. Bu noktada, çarpıcı bir veriyi gözler önüne sermemiz gerekiyor: Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, ülkemizde, her üç üniversite mezunundan biri, kendi mesleğini icra edememektedir. Yalnızca bu gerçek bile "Beyin Göçü"nün ardında yatan sebeplerden önemli bir tanesini oluşturmaktadır.” dedi.

 

Türkiye’nin geleceğinde önemli görevlerde bulunması beklenen pek çok nitelikli meslek sahibinin yerinin doldurulamaz olduğunu belirten Bankoğlu, yatırımlarını da başka ülkelere yönlendirerek yeni bir yaşam planlamak zorunda kalan yurttaşlarımızın her bakımdan ülkenin kaybı olduğunu sözlerine ekledi.

 

Bankoğlu, “Ülkemiz, dünyada en çok milyoner kaybeden 3. ülke konumundadır. Yaşanan refah sahibi insan göçünü, çarpıcı bir biçimde ortaya koyan bir diğer veri de yaşanan tüm siyasi olumsuzluk dönemlerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde konut sahibi olan Türk vatandaşlarımızın sayısının katlanarak artmasıdır. Verilere göre 2015 yılında 1000 konut alımı yapılmışken bu sayı 2016'da 6000’e yükselmiştir. Buradaki artışa özellikle dikkat çekmek isterim. Ayrıca, ülkemiz, ne yazık ki, dünyada vatandaşları yurt dışında en fazla gayrimenkul yatırımı yapan 4. ülke pozisyonundadır. Bu durumun ülkenin gidişatından memnun olmamaktan kaynaklandığına dair şu veriyi ortaya koyabiliriz: İspanya'da, 500 bin avro ve üzeri değerde konut alanlara oturma izni verilmeye başlanmasının ardından yalnızca 2017 yılının ilk 3 ayında, yurttaşlarımız tarafından Barselona'da "binden fazla" ev satın alınmıştır.” açıklamasında bulundu.

 

Ayrıca, çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan ve en azından başlangıç noktası olarak değerlendirilebilecek hesaplamalara göre, 20 OECD ülkesine göç eden yurttaşımız bulunduğunu belirten Bankoğlu, ülkemizin yaklaşık olarak 220 milyar dolardan fazla kayba uğradığını açıkladı.
 

Paylaş