• Slide
  Şimdi Kayıt Zamanı
  Lea İle Sizde Kazanın
 • Slide
 • Slide
  Şimdi Kayıt Zamanı
  Lea İle Sizde Kazanın
 • Slide
  Siteniz 11 Dakikada Hazır!
  Binlerce firma, dernek, şahıs ve devlet kurumları tarafından tercih edilen web siteci ile sitenizi açın.
 • Slide
  Antalya İzmir Nakliyat, İzmir Antalya Nakliyeci,
 • Slide
  Siteniz 11 Dakikada Hazır!
  Web Siteci

CHP Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yönelttiği Yazılı Soru Önergesi'nde “Yetersiz taban fiyat uygulaması başta olmak üzere fındık üreticilerinin sorunları bir an evvel çözülmeli” dedi.

 

CHP Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Av. Aysu Bankoğlu, gerek şehrimiz Bartın'da, gerekse genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde fındık üreticilerinin yaşadığı sorunları bir kez daha gündeme getirdi ve fındık üreticilerinin, bu alanda emek veren çiftçilerin her zaman yanında olduğunun ve onların sesini duyurmaya devam edeceğinin altını çizdi.

 

Fındıktaki "yetersiz taban fiyat uygulamasının" acil çözüm bekleyen problemlerin başında geldiğini vurgulayan Bankoğlu, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "2019 yılı fındık taban fiyatları, tıpkı geçen sene olduğu gibi, üreticilerimizin makul ve gerçekçi beklentilerini karşılamamıştır. Artan girdi maliyetleri, üreticileri fazlasıyla zorlamaktadır. Ayrıca, üretimin gerçek sahibi çiftçilerimizin çabalarının karşılığını alabilmesi yolunda, aracıların da -çoğu kez- önemli bir engel teşkil ettiği unutulmamalıdır.

 

Yaşanan sorunlar karşısında, FİSKOBİRLİK'in neden etkisizleştirilip devre dışı bırakıldığı da özellikle sorgulanmalıdır, zira fındığın üretim ve satışının, çiftçinin menfaati gözetilerek en iyi şartlarda sağlanması, FİSKOBİRLİK'in temel amacıdır.

 

Ülkemizin en önemli ihracat kalemlerinden olan ve dünyadaki toplam üretimin yaklaşık % 85'ini gerçekleştirdiğimiz fındıktaki ciromuzu ve gelirimizi artırabilmemiz için "fındık ürün borsasının kurulması" ve "yaşlı fındık ağaçlarının yenilenmesi" gibi belli başlı kalıcı tedbirler alınması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Aynı biçimde, üretimdeki verim ve kaliteyi düşüren "küllenme hastalığı" ve diğer tarımsal hastalık / sorunlarla da mücadele edilmelidir."


 

2156850.png

 

Av. Aysu BANKOĞLU

Bartın Milletvekili

Anayasa Komisyonu Üyesi

 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle yönelttiği Yazılı Soru Önergesi'nde Bartın CHP Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, aşağıdaki hususlar hakkında bilgi talebinde bulunarak ilgili sorularının cevaplandırılmasını istedi:

 

- Fındık taban fiyatları belirlenirken hangi somut kriterler dikkate alınmaktadır? Özellikle, çiftçilerimizin "artan girdi maliyetleri", bu hesaplamaya dâhil edilmiş midir? Taban fiyatının yeterli olmadığı da düşünüldüğünde, Toprak Mahsulleri Ofisi devreye alınacak mıdır? Nasıl bir zamanlama planlanmaktadır?

 

- Çiftçilerin emeklerinin karşılığını almasını engelleyen aracılarla ilgili alınan tedbirler nelerdir? Ayrıca, fındık satın alınması konusunda, bazı firmaların tekelleştiği yönündeki iddialar doğru mudur? Bu hususta, önlem mahiyetinde, hangi çalışmalar yürütülmektedir?

 

- Fındık probleminin çözümü yolunda önemli bir işlev üstlenmekte olan ve çiftçilerin ortak menfaatleri için bir araya gelmesini sağlayan FİSKOBİRLİK, hangi sebeplerle etkisizleştirip adeta devre dışı bırakılmıştır?

- Fındık üreticilerimiz için planlanan "köklü ve kalıcı" çözümler nelerdir? "İşleyen bir fındık (ürün ihtisas) borsasının kurulması", "lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması" (fındık piyasasındaki istikrarın sağlanması yönünden), "belirli bölgelerdeki yaşlı fındık ağaçlarının yenilenmesi" ve/veya "Ulusal Fındık Strateji Belgesi" hazırlanması tedbirlerinden hangisi veya hangilerinin uygulanması düşünülmektedir?

- Ülkemizde fındığın büyük oranda "elle" toplandığı gerçeği kabul edildiğinde, diğer gelişmiş ülkelerdeki "mekanik hasat" yöntemine geçilmesi noktasında gerçekleştirilen çalışmalar nelerdir?

 

- Fındık zararlıları ve hastalıklarla mücadele hususunda, yürütülmekte olan ve önümüzdeki yıllar için planlanan projeler nelerdir?

 

 

 

 

 

 

Paylaş