• Slide
  Şimdi Kayıt Zamanı
  Lea İle Sizde Kazanın
 • Slide
 • Slide
  Şimdi Kayıt Zamanı
  Lea İle Sizde Kazanın
 • Slide
  Siteniz 11 Dakikada Hazır!
  Binlerce firma, dernek, şahıs ve devlet kurumları tarafından tercih edilen web siteci ile sitenizi açın.
 • Slide
  Antalya İzmir Nakliyat, İzmir Antalya Nakliyeci,
 • Slide
  Siteniz 11 Dakikada Hazır!
  Web Siteci

CHP Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yönelttiği Yazılı Soru Önergesi'nde, Bartın başta olmak üzere pek çok bölgede ekili alanların "domuzlar tarafından talan edilmesi" problemine değinerek yapılan ve yapılması gereken çalışmaları sorguladı.

 

CHP Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Av. Aysu Bankoğlu, Bartın'ın çeşitli bölge ve yörelerinde yaşanan sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin denetim görevi kapsamında dile getirmeyi sürdürüyor.

 

Bartın başta olmak üzere ülkemizde pek çok bölgede ekili alanların ve özellikle fındık mahsulünün "domuzlar tarafından talan edilmesi" probleminin mevcut olduğunun bilindiğini vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bankoğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Yaban domuzları, geniş tarım arazilerinde tüm yıl yetiştirilen ürünlere zarar vererek üreticilerin emeklerini yok etmektedir. Üreticilerimizin daha fazla zarara uğramaması için bahse konu sorunun çözümüne dönük acil ve kalıcı çözümler getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

 

Getirilmekte olan ve getirilecek çözüm yolları, hiç şüphesiz ki, hayvan haklarına aykırılık da içermemelidir. Bir diğer deyişle, üreticilerimizin emeklerinin karşılığı en etkili biçimde korunmaya çalışılırken hayvan haklarını ve doğayı savunmak hususundaki hassasiyet de elden bırakılmamalıdır."

 

Bu açıklamalarının ve sorun tespitinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle yönelttiği Yazılı Soru Önergesi'nde ise Bartın CHP Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, aşağıdaki hususlar hakkında detaylı bilgi talebinde bulunarak ilgili sorularının yanıtlandırılmasını istedi:

 

1) Yaban domuzlarının fındık bahçeleri başta olmak üzere ekili alanlara verdiği zararlarla ilgili olarak Bakanlık özelinde ne gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir?

 

2) Oluşan zararın en aza indirilmesi ve etkin mücadele noktasında, alınan önlemler nedir? Bahse konu önlemler, sorunu bütünüyle çözmek açısından yeterli midir? Şayet tam anlamıyla yeterlilik sağlanamıyorsa getirilmesi düşünülen diğer tedbirler nelerdir?

 

3) Bakanlığın çalışma planları arasında, "uzun vadeli" ve "kalıcı" nitelik taşıyabilecek ve aynı zamanda "hayvan hakları"na da halel getirmeyecek planlar mevcut mudur? Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından değişik vesilelerle önerilen "yerleşim bölgelerinden uzaktaki tepelere yahut ormanlara yiyecek götürülüp bırakılması", bir yöntem olarak uygulanmakta mıdır? 

 

4) Kamuoyunda sıkça dile getirilip yer yer uygulanan "sürek avı" haricinde, sürüler hâlinde dolaşan yaban domuzlarıyla "doğal yollarla ve ekolojik denge içerisinde" bir mücadele yürütülmekte midir?

 

5) Yıllar yahut belli dönemler bazında, domuzların tarlalara/bahçelere verdikleri zarar konusunda tutularak kayıt altına alınmış istatistiki veri/bilgiler var mıdır? Bu bağlamda, şayet söz konusu bilgiler mevcutsa bugüne kadar gerçekleşen zarar ne kadardır / hangi boyuttadır? Mevcut değilse bahsettiğimiz "kayıt altına alma" işlemleri için herhangi bir planlama yapılmakta mıdır?


Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, şehrimizin özellikle Güzelcehisar, Gürgenpınarı, Karasu ve Saraylı köylerinde, "domuzlar tarafından talan" sebebiyle büyük sorun yaşandığını vurgulayarak yurttaşlarımızın bu olumsuz durumdan muzdarip olduğunu vurguladı.

Tıpkı bu sorunda olduğu gibi köylülerimizin her konuda yanlarında olduklarının altını çizen Bankoğlu, hem "domuzlar tarafından talan" meselesinin hem de genel anlamda fındıkla alakalı sorunların çözümü için en azından bir sonraki dönem için çağrı yaptıklarını ifade etti. Açıklamalarına son verirken Bankoğlu, köylülerimizin hayatını, emeğini doğrudan etkileyen bu denli önemli bir meselenin peşini bırakmayacaklarının özellikle bilinmesini istedi.

 

Paylaş