• Slide
  Antalya Otogar 0242 331 10 03
  Hergün Antalya İstanbul - İstanbul Antalya
 • Slide
  Şimdi Kayıt Zamanı
  Lea İle Sizde Kazanın
 • Slide
  Antalya İzmir Nakliyat, İzmir Antalya Nakliyeci,
 • Slide
 • Slide
  Şimdi Kayıt Zamanı
  Lea İle Sizde Kazanın
 • Slide
  Siteniz 11 Dakikada Hazır!
  Binlerce firma, dernek, şahıs ve devlet kurumları tarafından tercih edilen web siteci ile sitenizi açın.
 • Slide
  Siteniz 11 Dakikada Hazır!
  Web Siteci

Türkiye Büyük Millet Meclisi ("TBMM") Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu bulunan çocuklar ve onların yaşadığı sorunlarla alakalı Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir yazılı soru önergesi sundu.

Bankoğlu, bahse konu yazılı soru önergesinde, Türkiye'deki tüm ceza infaz kurumları bakımından aşağıdaki sorulara yer verdi:

Toplamda kaç hükümlü çocuk bulunmaktadır? Bunlardan kaçı örgün eğitim çağındadır? Toplamda kaç tutuklu çocuk bulunmaktadır? Bunlardan kaçı örgün eğitim çağındadır?  Toplamda kaç hükümlü veya tutuklu örgün eğitim görmektedir? Eğitim görenlerin yaş gruplarına göre dağılımı nedir?  Bahse konu hükümlü ve tutukluların eğitim materyallerine erişimi ne şekilde, hangi yollarla sağlanmaktadır? Toplamda kaç hükümlü ve tutuklu eğitim materyallerine erişebilmektedir? Özellikle ortaöğretim (lise) seviyesinde eğitim görmesi gereken kaç hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır? Bunlardan kaçı örgün eğitim faaliyetlerine devam edebilmektedir?  Kütüphaneler mevcut mudur? Ceza infaz kurumlarının toplamda kaçında ve hangilerinde kütüphane bulunmaktadır? Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, tüm Türkiye  genelindeki ceza infaz kurumlarına bakıldığında, özellikle çocuklar yönünden eğitim hakkına erişim hususunda önemli problemlerin yaşandığına dair tespit ve bulguların zaman zaman dile getirildiğini vurguladı. Bu bağlamda, düzenli ve detaylı bilgiler elde edebilmek adına yukarıda yer alan soruları sorma ihtiyacının açığa çıktığını belirten Bankoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgün eğitim çağına gelmiş ve özellikle 18 yaşından küçük olan hükümlü ve tutukluların "eğitim hakkı"na erişimlerinde önemli problemler yaşanmaktadır. Bu çocuklarımızın eğitimlerini düzenli bir şekilde devam ettirebilmeleri bir yana çoğu zaman basılı materyallere dahi erişimi neredeyse imkânsız hâle gelmektedir. Belirtmeliyiz ki, ceza infaz kurumlarındaki kütüphane kapasitelerinin artırılması bile çok önemli bir gelişme sağlayacaktır. Bu kapsamda, geleceğe dönük anlamlı ve etki doğuracak bir stratejinin uygulamaya konabilmesi için sorunun doğru bir biçimde tespiti şarttır. İşbu Önergemize Adalet Bakanlığı'ndan verilecek cevaplarla sağlıklı bir veri setine ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece çocuklar yönünden eğitim hakkına erişimin sağlanabilmesi adına önemli bir başlangıç noktası tesis edebileceğiz."

Online


Gold Firmalar

Web Siteci Referanslarımız

 

 

      

 

Paylaş